Duurzaamheid en MVO

Een bedrijf dat z’n verantwoordelijkheid neemt

Als specialist in totaalonderhoud maken we graag het verschil met een duurzame aanpak. Door materialen en middelen bewust te kiezen, minimaliseren we onze eigen footprint. We zijn alert op het gebruik van schadelijke stoffen en andere middelen die het milieu aantasten.

Het autogebruik verminderen is een andere doelstelling. De ontwikkelingen in elektrisch vervoer volgen we nauwlettend, om op korte termijn ook elektrische bedrijfswagens te kunnen inzetten. Ook plaatsen we onze medewerkers bij voorkeur bij projecten bij hen in de buurt. Bij grote of regelmatig terugkerende opdrachten huren we soms een opslagruimte in de directe omgeving. Zo voorkomen we onnodige autokilometers.

.

Van afval recyclen tot duurzame bedrijfskleding

Een groot deel van onze eigen elektriciteitsbehoefte krijgen we door zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand. Afval voeren we af met oog voor hergebruik. We scheiden altijd bouwafval, huisafval, papier, oud ijzer, chemisch afval en glas. Zelfs de bedrijfskleding is duurzaam. Medewerkers zijn gekleed in kleding van gerecyclede materialen. Oude kleding voeren we consequent af voor hergebruik. En bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde producten te kiezen voor FSC-gecertificeerde alternatieven? Dan staan we daar voor open.

.

Verantwoord werken

Onder verantwoord ondernemen valt ook de veiligheid voor medewerkers. Schilders bijvoorbeeld moeten incidenteel aan de slag met gevaarlijke stoffen. Of hun werk uitvoeren vanaf een steiger. Werken in veilige omstandigheden staat altijd voorop. Niet eens omdat we het volgens het VCA-certificaat of het NEN-EN ISO 9001:2015 certificaat verplicht zijn. Of omdat de Arbowet dat eist. Maar vooral omdat we zuinig zijn op onze mensen. We leiden onze medewerkers op, organiseren toolbox-meetings en verzorgen trainingen om continu te zorgen voor veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden.

Daarom investeren we ook in de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Medewerkers met ambitie en talent krijgen alle kansen om verder te groeien. Ook ontwikkelen we de generatie van morgen. Jonge vakmensen helpen we aan de ervaring die ze nodig hebben. Niet voor niets zijn we er heel trots op een erkend leerbedrijf te zijn.