Communicatie

Totaalonderhoud begint met totaalcommunicatie

Communicatie is essentieel bij een project. Bij Van der Weide staan we altijd voor u klaar als u een vraag heeft. We communiceren open en transparant met opdrachtgevers en uw klanten zodat duidelijk is waar u aan toe bent. De langjarige relaties die we nastreven ontstaan alleen maar als we helder communiceren en objectief adviseren. Daar mag u op rekenen.

.

Huurders optimaal informeren

Onderhoud, zeker totaalonderhoud, is ingrijpend voor een bewoner. Die bewoner betrekken we daarom nauw bij het proces. Wat is de planning en de routing die we hanteren? Wat merkt u ervan? En wat doen we eraan om eventuele overlast tot een minimum te beperken? Via (nieuws)brieven en sms-berichten blijven bewoners continu op de hoogte van de voortgang.

Ook is altijd de naam en het telefoonnummer van een voorman of projectleider bekend, als bewoners meer willen weten. En is een huurder desondanks ontevreden, dan is er altijd nog de mogelijkheid om een klacht te melden. Ook anoniem, al geven we er uiteraard de voorkeur aan om in een persoonlijk gesprek zaken meteen op te lossen.

.

Medewerkers goed instrueren

Medewerkers gaan respectvol en zorgvuldig te werk. Het is zelfs een vast – en belangrijk – onderdeel van ons personeelshandboek. Of onze aanpak succesvol is, monitoren we regelmatig met huurderstevredenheidsonderzoeken die we steekproefsgewijs uitvoeren. Die hoge tevredenheid van uw klanten is voor Van der Weide namelijk een essentieel ijkpunt. Want een tevreden opdrachtgever begint bij een tevreden huurder.