Gedragscode

Wij hechten bij Vastgoedzorg van der Weide veel waarde aan representatieve en deskundige medewerkers. En een minimale overlast voor bewoners. Mede daarvoor hebben wij een gedragscode opgesteld waaraan al onze medewerkers zich moeten houden. Zo weet u precies wat u en wij van hen mogen verwachten. Mede hierdoor scoren wij goed op bewoners tevredenheidsonderzoeken.

U kunt van ons en onze medewerkers verwachten dat wij:

 • Wij werken als één team bij één bedrijf, ook met onderaannemers en ketenpartners. Iedereen houdt zich aan de werktijden.
 • Wij dragen schone bedrijfskleding van Vastgoedzorg van der Weide zodat we herkenbaar zijn.
 • Wij hebben een verzorgd uiterlijk.
 • Wij gedragen ons als gast.
 • Wij dragen een identiteitspas bij ons en tonen die op verzoek.
 • Wij parkeren voertuigen op de daar voor bestemde plaatsen.
 • Wij stellen we ons voor aan de bewoner en vertellen welke werkzaamheden we uitkomen voeren.
 • Wij zijn te allen tijde beleefd.
 • Wij melden schade aan de bewoner en projectleider.
 • Wij helpen indien noodzakelijk met het verwijderen van goederen in overleg met de bewoner en projectleider.
 • Wij vloeken niet, gebruiken geen grof taalgebruik en spreken voorbijgangers en bewoners niet onnodig aan.
 • Wij maken gebruik van onze eigen sanitaire voorzieningen en niet die van de bewoner.
 • Wij roken niet op plekken waar dat niet is toegestaan
 • Wij gebruiken uiteraard geen alcohol en drugs tijdens de werktijden.
 • Waar nodig dekken we alles binnen in en om de woning goed af. Houd de werkplek altijd opgeruimd en netjes.
 • Wij houden ons aan de veiligheidseisen en dragen veiligheidskleding.
 • De radio, indien toegestaan, mag alleen op een geluidsniveau spelen dat acceptabel is voor de bewoner en zijn omgeving.
 • Wij bellen niet privé tijdens werktijden met uitzondering van noodsituaties
 • Wij laten elke dag de werkplaats en schaftkeet schoon achter.
 • In geval van binnen werkzaamheden informeren we bij vertrek bij de bewoner of alles naar tevredenheid is afgehandeld. Als dit niet het geval is, dan kijken we hoe we dit kunnen oplossen.
 • Wij respecteren de GSM-gebruikersvoorschriften (telefoneren of gebruik van camera) op locaties ten aanzien van klanten of andere relaties (bijvoorbeeld ziekenhuizen).