Digitalisering

Digitalisering verhoogt de efficiency

Bij Van der Weide hebben we werkprocessen vergaand gedigitaliseerd. Bij inspecties gebruiken we tablets om gegevens en foto’s uit te wisselen. Of om foto’s en handtekeningen van huurders door te sturen naar u als opdrachtgever. Die iPads gebruiken we ook intern, voor de uitwisseling van service- en opdrachtbonnen. Door een directe koppeling met het ERP-systeem van Van der Weide is de administratie over de woning meteen compleet en actueel.

Met het innovatieve softwaresysteem Propertyplan volgen we via digitale inspecties de staat van het onderhoud aan uw panden op de voet. Daardoor kunnen we realistische onderhoudsscenario’s opstellen en optimaal sturen op kwaliteit in de uitvoering. Ook het monitoren van prestatieafspraken en de kwaliteit is onderdeel van het programma. Hierdoor hebben ook onze opdrachtgevers de onderhoudsstatus van het vastgoed goed digitaal in beeld.

Medewerkers maken gebruik van een app om hun werk te registreren, waardoor de traditionele papieren werkbon vervangen is.